BookReport – הרצאות ומפגשי מנהלים

מחפשים תכנים "חמים", עדכניים וייחודיים למפגשי מנהלים, כנסים וימי עיון?
הרצאה ממוקדת ותכליתית, משולבת במצגת מקצועית וכוללת:
*  סקירה מקצועית של אחד מספרי הניהול "החמים" ביותר בעולם – לפי בחירתכם.
* מצגת דינאמית המסייעת להמחשה חיה ומרתקת של הרעיונות והדוגמאות שבספר.
* שילוב של סרטונים ודוגמאות נוספות הממחישות את התפיסות ויישומן "בשטח".
* אפשרות לדיון מונחה לפיתוח הרעיונות והמודלים ואופן התאמתם ליישום בארגון.

למי זה מתאים?
* מפגשי דירקטוריון והנהלה – להעשרה ברמת צוות ההנהלה הבכירה של הארגון.
* מפגשי מנהלים – באירועים מיוחדים וכחלק מתכניות פיתוח מנהלים בכל הרמות.
* השתלמויות וקורסים פנים ארגוניים – שילוב כהרצאת אורח או כסדנת מנהלים.
* אירועים ומפגשי לקוחות – הזדמנות להרצאה ייחודית ומעשירה ללקוחות נבחרים.

למידע נוסף והזמנת מפגשים:
עידן בכור | טל. 8312264 – 04 | idan@managingbythebook